هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر راهپیمایی 13 آبان 94 هنرستان

تصاویر 13 آبان 1
تصاویر  13 آبان 1
13 آبان 2
13 آبان 2
13 آبان 3
13 آبان 3