هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - عکس های هیفدهمین مانور زلزله -استانی -هنرستان عسگری

مانور زلزله 1
مانور زلزله 1
آموزش مربیان
آموزش مربیان
مانور زلزله 3
مانور زلزله 3
مانور زلزله 4
مانور زلزله 4
مانور زلزله 5
مانور زلزله 5
مانور زلزله 6
مانور زلزله 6
مانور زلزله 7
مانور زلزله 7
مانور زلزله 8
مانور زلزله 8
مانور زلزله 9
مانور زلزله 9
مانور زلزله 10
مانور زلزله 10
مانور زلزله 11
مانور زلزله 11
مانور زلزله 12
مانور زلزله 12
مانور زلزله 13
مانور زلزله 13
مانور زلزله 14
مانور زلزله 14
مانور زلزله 15
مانور زلزله 15
مانور زلزله 16
مانور زلزله 16
مانور زلزله 17
مانور زلزله 17
مانور زلزله 18
مانور زلزله 18
مانور زلزله 19
مانور زلزله 19
مانور زلزله 20
مانور زلزله 20
قرائت قرآن توسط هنرجو-محمد عیسی زاده
قرائت قرآن توسط هنرجو-محمد عیسی زاده
سخنرانی مدیر محترم هنرستان عسگری
سخنرانی مدیر محترم هنرستان عسگری
سخنرانی مدیر محترم آموزش وپرورش ناحیه دو ارومیه آقای مجرد
سخنرانی مدیر محترم آموزش وپرورش ناحیه دو ارومیه آقای مجرد
سخنرانی معاون پرورشی اداره کل
سخنرانی معاون پرورشی اداره کل
سخنرانی مدیرکل محترم بحران استانداری آذربایجان غربی
سخنرانی مدیرکل محترم بحران استانداری آذربایجان غربی
معاون پرورشی هنرستان عسگری سالتحصیلی 95-94
معاون پرورشی هنرستان عسگری سالتحصیلی 95-94
مانور زلزله 30
مانور زلزله 30
مانور زلزله 31
مانور زلزله 31
مانور زلزله 32
مانور زلزله 32
مانور زلزله 33
مانور زلزله 33
مانور زلزله 34
مانور زلزله 34
جلسه هماهنگی مانور زلزله 17
جلسه هماهنگی مانور زلزله 17
جلسه هماهنگی مانور سراسری زلزله
جلسه هماهنگی مانور سراسری زلزله
هماهنگی وتدارکات مانور سراسری 17
هماهنگی وتدارکات مانور سراسری 17
مانور زلزله 39
مانور زلزله 39
مانور زلزله 40
مانور زلزله 40
مانور زلزله 41
مانور زلزله 41
مانور زلزله 42
مانور زلزله 42
مانور زلزله 43
مانور زلزله 43