هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر هیجدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی هنرستان شهید عسگری ارومیه در آبان ماه 1394

شمارش آرا 2
شمارش آرا 2
شمارش 3
شمارش 3
شمارش آرا 1
شمارش آرا 1
انتخابات شورای دانش آموزی
انتخابات شورای دانش آموزی
اخذ آرا 2
اخذ آرا 2