هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر واحد مقاومت بسیج دانش آموزی هنرستان در سالتحصیلی 95-94

تابلو واحد مقاومت بسیج دانش آموزی هنرستان
تابلو واحد مقاومت بسیج دانش آموزی هنرستان