هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر جدید مسابقات ورزشی فینال بمناسبت دهه فجر 94

مسابقات والیبال در سطح مدارس ناحیه دو در دی ماه 94 -تصویر 1
مسابقات والیبال در سطح مدارس ناحیه دو در دی ماه 94 -تصویر 1
مسابقات والیبال در سطح مدارس ناحیه دو در دی ماه 94 -تصویر 2
مسابقات والیبال در سطح مدارس ناحیه دو در دی ماه 94 -تصویر 2
کسب مقام دوم مسابقه والیبال در سطح مدارس ناحیه دو توسط هنرجویان هنرستان عسگری - در دی ماه 94
کسب مقام دوم مسابقه والیبال در سطح مدارس ناحیه دو توسط هنرجویان هنرستان عسگری - در دی ماه 94