هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - عکس های مراسم جشن بمناسبت دهه فجر سال 94 در روز چهارشنبه 21 بهمن ماه 1394در هنرستان فنی شهید عسگری ارومیه

تصاویرجشن دهه فجر 94 9هنرستان فنی هیات امنایی شهید عسگری -21 بهمن ماه 94
تصاویرجشن دهه فجر 94 9هنرستان فنی هیات امنایی  شهید عسگری -21 بهمن ماه 94
تصاویر جشن های دهه فجر
تصاویر جشن های دهه فجر
تصاویر جشن دهه فجر 94 هنرستان فنی شهید عسگری
تصاویر جشن دهه فجر 94 هنرستان فنی شهید عسگری
تصاویر جشن های دهه فجر سال 94 هنرستان فنی شهید عسگری -21 بهمن 94
تصاویر جشن های دهه فجر سال 94 هنرستان فنی شهید عسگری -21 بهمن 94
تصاویر جشن دهه فجر - هنرستان فنی هیات امنایی شهید عسگری -21 بهمن 94
تصاویر جشن دهه فجر - هنرستان فنی هیات امنایی شهید عسگری -21 بهمن 94
تصاویر جشن های دهه فجر سال94 هنرستان فنی شهید عسگری -21 بهمن 94
تصاویر جشن های دهه فجر سال94 هنرستان فنی  شهید عسگری  -21 بهمن 94
تصاویر جشن دهه فجر سال 94 هنرستان فنی شهید عسگری -21 بهمن 94
تصاویر جشن  دهه فجر سال 94 هنرستان فنی  شهید عسگری -21 بهمن 94
تصاویر جشن های دهه فجر سال 94 هنرستان فنی شهید عسگری -21 بهمن 94
تصاویر جشن های دهه فجر سال 94 هنرستان فنی شهید عسگری -21 بهمن 94