هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

برنامه های اجرایی هنرستان

برنامه های اجرایی هنرستان

 به مناسبت هفته بسیج برنامه ای در سالن اجتماعات هنرستان عسگری راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه  اول آذر ماه برگزار می شود.